Wybrany do głosowania

1 Zakup urządzenia sportowo-rekreacyjnego do ćwiczeń stacjonarnych w miejscowości Bartoszów

Sołectwo: Bartoszów

Koszt po weryfikacji: 6 000 zł

Poszerzenie możliwości wykonywania ćwiczeń znacząco poprawi atrakcyjność placu.

Wybrany do realizacji

2 Zagospodarowanie terenu boiska w Bartoszowie.

Sołectwo: Bartoszów

Koszt po weryfikacji: 6 000 zł

Zakup i montaż dwóch atestowanych bramek do piłki nożnej o wymiarach 2x5m oraz siatek ochronnych.

Wybrany do realizacji

3 Stworzenie miejsca do odpoczynku i spotkań towarzyskich we wsi Czarnków - zakup i montaż altany drewnianej nad stawem

Sołectwo: Czarnków

Koszt: 6 000 zł

Wniosek dotyczy stworzenia miejsca do odpoczynku i spotkań towarzyskich nad stawem we wsi Czarnków.

Wybrany do realizacji

4 "Piękniejszy Gniewomierz"

Sołectwo: Gniewomierz

Koszt: 6 000 zł

Zakup krzewów ozdobnych, w tym tuje i nasadzenia za wiatą oraz uzupełnienie istniejących nasadzeń. Zakupienie ławek, montaż nowej dodatkowej bramki wejściowej do placu za... więcej »

Zakup krzewów ozdobnych, w tym tuje i nasadzenia za wiatą oraz uzupełnienie istniejących nasadzeń. Zakupienie ławek, montaż nowej dodatkowej bramki wejściowej do placu zabaw. Wykonanie przyłącza elektrycznego, w tym: skrzynia elektryczna oraz oświetlenie wiaty.

Wybrany do realizacji

5 Doposażenie placu zabaw w Kłębanowicach

Sołectwo: Kłębanowice

Koszt po weryfikacji: 6 000 zł

Zakup huśtawki bocianie gniazdo oraz dwóch ławek o konstrukcji metalowej, montowanych na stałe.

Wybrany do realizacji

6 Zakup sprzętu sportowego

Sołectwo: Koiszków

Koszt: 5 800 zł

W ramach projektu należy zakupić 2 bramki do gry w piłkę nożną o wymiarach 5x2 m

Wybrany do realizacji

7 TENIS STOŁOWY W KOSKOWICKIM PARKU INTEGRACJI

Sołectwo: Koskowice

Koszt: 6 000 zł

Zakup elementów małej architektury w postaci zestawu: stół betonowy zewnętrzny do tenisa stołowego wraz z dwiema ławkami

Wybrany do realizacji

8 Siłownia zewnętrzna w Księginicach

Sołectwo: Księginice

Koszt po weryfikacji: 6 000 zł

Zakup i montaż na terenie placu zabaw w miejscowości Księginice trzech elementów siłowni zewnętrznej na potrzeby mieszkańców wsi.

Wybrany do głosowania

9 Utwardzenie nawierzchni pod siłownie na placu zbaw

Sołectwo: Legnickie Pole

Koszt po weryfikacji: 6 000 zł

Utwardzenie nawierzchni pod siłownię zewnętrzną na placu zabaw w Legnickim Polu.

Wybrany do głosowania

10 Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przed remizą OSP w Legnickim Polu

Sołectwo: Legnickie Pole

Koszt po weryfikacji: 6 000 zł

Zagospodarowanie terenu przed remizą, budowa altany wraz z grillem i wyznaczeniem miejsca na ognisko, zasianie trawy, zasadzenie iglakami. Ławki pod altanę i przy ognisku... więcej »

Zagospodarowanie terenu przed remizą, budowa altany wraz z grillem i wyznaczeniem miejsca na ognisko, zasianie trawy, zasadzenie iglakami. Ławki pod altanę i przy ognisku.

Wybrany do realizacji

11 Organizacja półkolonii, sportowe atrakcje.

Sołectwo: Legnickie Pole

Koszt: 6 000 zł

Czas trwania to trzy dni zajęć sportowych i rekreacyjnych oraz wyjazd integracyjny na obiekt sportowy o podniesionym prestiżu.

Wybrany do realizacji

12 Doposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjne

Sołectwo: Lubień

Koszt: 6 000 zł

Zakup i montaż urządzenia na placu zabaw w Lubieniu

Wybrany do realizacji

13 ROZBUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MĄKOLICACH

Sołectwo: Mąkolice

Koszt: 6 000 zł

Rozbudowa oświetlenia przy drodze gruntowej biegnącej od krzyża do świetlicy wiejskiej.

Wybrany do głosowania

14 Przygotowanie terenu rekreacyjnego.

Sołectwo: Mąkolice

Koszt: 6 000 zł

Niwelacja i wyrównanie terenu za świetlicą wiejską w Mąkolicach.

Wybrany do realizacji

15 Piękne centrum Mikołajowic

Sołectwo: Mikołajowice

Koszt: 6 000 zł

Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości.

Wybrany do realizacji

16 Garaż na sprzęt sportowy i gospodarczy

Sołectwo: Nowa Wieś Legnicka

Koszt: 6 000 zł

Sołectwo posiada sprzęt sportowy (w/w), ale nie ma miejsca na jego przechowywanie. Utrudnia to korzystanie ze sprzętu i dezorganizuje pracę świetlicy.

Wybrany do głosowania

17 Rozbudowa ogrodzenia, budowa piłkochwytów.

Sołectwo: Nowa Wieś Legnicka

Koszt: 6 000 zł

Do istniejącego ogrodzenia dołożenie piłkochwytów. Wysokość do 4 metrów o długości do 5 metrów.

Wybrany do głosowania

18 Oświetlenie placu zabaw.

Sołectwo: Ogonowice

Koszt: 6 000 zł

Montaż lampy solarnej na placu zabaw w Ogonowicach.

Wybrany do realizacji

19 Doposażenie placu zabaw w Ogonowicach

Sołectwo: Ogonowice

Koszt: 6 000 zł

Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw w Ogonowicach.

Wybrany do realizacji

20 Zagospodarowanie terenu pomiędzy świetlicą i boiskiem wielofunkcyjnym w elementy małej architektury (ławki,śmietniki, stojaki na rowery itd.)

Sołectwo: Raczkowa

Koszt: 6 000 zł

Zakup i montaż ławek, śmietników, stojaków na rowery.

Wybrany do realizacji

21 Plac zabaw

Sołectwo: Strachowice

Koszt: 6 000 zł

Zakup urządzeń siłowni plenerowej celem stworzenia miejsca czynnego wypoczynku

Wybrany do głosowania

22 Palenisko

Sołectwo: Strachowice

Koszt: 5 450 zł

Budowa paleniska z kostki brukowej. Miejsce spotkań, integracji dla mieszkańców.

Wybrany do głosowania

23 Punktowy element odblaskowy

Sołectwo: Strachowice

Koszt po weryfikacji: 6 000 zł

Montaż punktowych elementów odblaskowych solarnych na jezdni. Oznakowanie najbardziej niebezpiecznego fragmentu drogi.

Wybrany do głosowania

24 Wiata przystankowa

Sołectwo: Strachowice

Koszt: 6 000 zł

Montaż wiaty przystankowej.

Wybrany do realizacji

25 Przeniesienie słupa energetycznego

Sołectwo: Taczalin

Koszt po weryfikacji: 6 000 zł

Przeniesienie słupa energetycznego o 50 cm od krzyża.

Odrzucony merytorycznie

10 rozbudowaplacu zabaw i siłowni napowietrznej przy świetlicy w Nowej Wsi Legnickiej

Koszt po weryfikacji: 10 000 zł

Poprzedni projekt
Następny projekt