projekt nr 4

4. "Piękniejszy Gniewomierz"


Opis projektu

Przyłącze elektryczne: skrzynka elektryczna zamykana na klucz umiejscowiona wewnątrz wiaty, w której znajdowałyby się bezpieczniki oraz minimum 4 gniazdka elektryczne. Oświetlenie: lampy typu LED natynkowe 50 w, 120 cm długości w ilości 6 szt. z umiejscowionymi pojedynczymi włącznikami i gniazdkami elektrycznymi na stopach. Bramka wejściowa na plac zabaw od strony kotłowni świetlicy. Zakup krzewów i ich zasadzenie za wiatą oraz uzupełnienie istniejącego nasadzenia. Zakupienie i posadowienie ławek na obrzeżach (skarpach) przy placu zabaw.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Przyłącze energetyczne miałoby znajdować się pod wiatą i służyć do zaopatrywania w energię elektryczną sprzętu używanego podczas organizowania imprez. Energia elektryczna ze świetlicy wiejskiej jest niewystarczająca z uwagi na nieustanne rozłączanie bezpieczników. Ponadto prąd ze skrzynki zasilałby oświetlenie wewnątrz wiaty. Nowa bramka na plac zabaw jest potrzebna ze względów bezpieczeństwa. Ponadto, dzieci przeskakują przez ogrodzenie za piłką. W chwili obecnej dzieci zrobiły dziurę (ponownie) w ogrodzeniu. Krzewy będą uzupełnieniem istniejących nasadzeń i barierą wygłuszającą dla przyległych posesji. Ławki zostaną posadowione na skarpach wokół placu zabaw.

Opis lokalizacji

Gniewomierz, teren rekreacyjny i plac zabaw przy świetlicy wiejskiej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Przyłącze elektryczne2 500 zł
2Oświetlenie LED800 zł
3Bramka wejściowa600 zł
4Ławki1 000 zł
5Krzewy (tuje) 45 szt.1 100 zł
Łącznie: 6 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Przyłącze elektryczne miesięcznie ok.30 zł
2Oświetlenie LED
3Bramka wejściowa
4Krzewy (tuje)
5Ławki
Łącznie: 30 zł