projekt nr 12

12. Doposażenie placu zabaw w urządzenia rekreacyjne


Opis projektu

Zakup urządzeń na słupie:
wyciąg, krzesło, narciarz

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

W obecnej chwili na placu zabaw brakuje urządzenia FIT, montaż takiego urządzenia poprawi funkcjonalność placu zabaw w Lubieniu.

Opis lokalizacji

Lubień, plac zabaw

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1wyciąg + słup + krzesło3 500 zł
2narciarz + słup2 500 zł
Łącznie: 6 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

W miejscowości Lubień ze środków Budżetu Obywatelskiego zakupione i zamontowane zostały trzy urządzenia siłowni zewnętrznej przy placu zabaw.

Postęp realizacji

W miejscowości Lubień ze środków Budżetu Obywatelskiego zakupione i zamontowane zostały trzy urządzenia siłowni zewnętrznej przy placu zabaw.

Załączniki