projekt nr 1

1. Zakup urządzenia sportowo-rekreacyjnego do ćwiczeń stacjonarnych w miejscowości Bartoszów


Opis projektu

Zakup urządzenia sportowo-rekreacyjnego do ćwiczeń stacjonarnych w miejscowości Bartoszów - zamontowanie dodatkowego wielofunkcyjnego urządzenia do ćwiczeń fizycznych

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Sprzęt ten będzie służył mieszkańcom Bartoszowa. Obecna infrastruktura nie zaspokaja rosnących potrzeb mieszkańców sołectwa na aktywne spędzanie wolnego czasu. Poszerzenie możliwości wykonywania ćwiczeń znacząco poprawi atrakcyjność placu.

Opis lokalizacji

Bartoszów, plac przy boisku

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1zakup i montaż wielofunkcyjnego urządzenia do ćwiczeń 6 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach