projekt nr 10

10. Rewitalizacja i zagospodarowanie terenu przed remizą OSP w Legnickim Polu


Opis projektu

Przedmiotowy projekt ma na celu zagospodarowanie skweru przed remizą poprzez stworzenie miejsca do wypoczynku oraz organizacji imprez rodzinnych dla mieszkańców Legnickiego Pola.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Brak miejsca, w którym mieszkańcy sołectwa Legnickie Pole mogliby spędzać wolny czas. Utworzenie takiego miejsca przyczyni się do większej integracji społecznej.

Opis lokalizacji

Legnickie Pole, remiza OSP Legnickie Pole, skwerek należący do gminy Legnickie Pole przylegający do OSP

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Budowa altany4 000 zł
2Stały gril800 zł
3Wyrównanie terenu200 zł
4nasadzenia iglaków400 zł
5ławki + trawa600 zł
Łącznie: 6 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach