projekt nr 20

20. Zagospodarowanie terenu pomiędzy świetlicą i boiskiem wielofunkcyjnym w elementy małej architektury (ławki,śmietniki, stojaki na rowery itd.)


Opis projektu

W ramach projektu planowane jest wykonanie:

- zakup i montaż czterech śmietników (dwa od strony budynku, dwa od strony świetlicy),
- zakup i montaż dwóch stojaków na rowery (jedne od strony boiska,drugi przy świetlicy),
- zakup i montaż masztu flagowego (od strony remizy),
- zakup i montaż ławek,

Każde miejsce zabaw powinno być wyposażone w elementy służące do utrzymania ładu i porządku. Kosze na śmieci ułatwiają zachowanie czystości oraz kształtują podstawowe zachowania w kwestii ochrony środowiska.
Z boiska oraz świetlicy najczęściej korzystają dzieci i młodzież, która bardzo często przemieszcza się rowerami. Dlatego też w ramach projektu planowany jest zakup i montaż stojaków rowerowych, które ułatwiają bezpieczne zaparkowanie jednośladów.
Boisko wielofunkcyjne i świetlica to miejsce spotkań nie tylko dzieci lecz także rodziców, opiekunów. Dlatego ważnym elementem wyposażenia terenu między nimi są ławki, które zapewniają odpoczynek po intensywnej zabawie, a także pozwalają obserwować bawiące się na boisku dzieci.
Na chwilę obecną na terenie przyległym do świetlicy oraz boiska wielofunkcyjnego brakuje wyposażenia tzw. małej architektury tj. ławek, śmietników oraz stojaków na rowery. W związku z powyższym często na przyległym terenie zielonym często porozrzucane są śmieci (głównie butelki i puszki po napojach), co wygląda nieestetycznie i utrudnia koszenie trawy. Ponadto pod boiskiem często leżą nieupięte rowery, co wygląda nieestetycznie a także grozi ich zniszczeniem oraz umożliwia potencjalną kradzież. Brakuje również miejsca w którym można spokojnie usiąść i poczekać na dzieci, które się bawią na boisku lub w świetlicy.

Spodziewane efekty:
- zwiększenie estetyki terenu (brak porozrzucanych po terenie śmieci),
- zwiększenie funkcjonalności terenu (możliwość umocowania rowerów, możliwość prowadzenia zajęć jednocześnie w świetlicy jak i na zewnątrz budynku),
- stworzenie nowego miejsca spotkań (umieszczenie ławek spełni funkcje integracyjną).

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Niniejszy projekt ma za zadanie rozwiązać następujące problemy:
-Porozrzucane śmieci w okolicy boiska wielofunkcyjnego i świetlicy,
-Brak możliwości przypięcia rowerów osób przybyłych do świetlicy, remizy lub na boisko wielofunkcyjne,
-Brak miejsc do odpoczynku na terenie przylegającym do świetlicy oraz boiska wielofunkcyjnego.

Projekt warto sfinansować ze środków publicznych gdyż dotyczy miejsca wspólnego dla wszystkich mieszkańców Raczkowej. Rozwiązuje on problemy, które dotyczą w tym samym stopniu każdego mieszkańca miejscowości. Nie ma też możliwości sfinansowania projektu z innych źródeł

Opis lokalizacji

Teren pomiędzy boiskiem wielofunkcyjnym i świetlicą w Raczkowej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Zakup i montaż śmietników (4 szt.)1 600 zł
2Zakup i montaż stojaków na rowery (2 szt.)1 000 zł
3Zakup i montaż masztu flagowego200 zł
4Zakup i montaż ławek (8 szt.)3 200 zł
Łącznie: 6 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

Dla miejscowości Raczkowa ze środków Budżetu Obywatelskiego zakupione zostały elementy małej architektury, w postaci: ławek, śmietników, kwietników i stojak rowerowy.

Postęp realizacji

Dla miejscowości Raczkowa ze środków Budżetu Obywatelskiego zakupione zostały elementy małej architektury, w postaci: ławek, śmietników, kwietników i stojak rowerowy.

Załączniki