projekt nr 10

10. rozbudowaplacu zabaw i siłowni napowietrznej przy świetlicy w Nowej Wsi Legnickiej


Opis projektu

wykonane miałoby być dostawienie trzech elementów wyposażenia tzn. pajęczyny wspinaczkowej dla dzieci, stołu betonowego do tenisa stołowego oraz element siłowni napowietrznej np. wioślarz.Prace polegałyby na osadzeniu wymienionych elementów. Uważam, że dzięki doposażeniu placu zabaw maluchy, młodzież jak i rodzice zyskają miejsce, w którym będą mogły trenować nie tylko swoje ciało, ale również umiejętności społeczne polegające na nauce współpracy, kreatywności oraz współzawodnictwa. Dzieci przez zabawę w gronie rówieśników poznają nie tylko zasady współżycia w grupie, ale też lepiej zrozumieją własne możliwości. Miejsce to przyczyni się do jeszcze większego budowania relacji i więzi między rówieśnikami oraz między dziećmi a dorosłymi.
Plac zabaw poprawi estetykę wsi i umiejętności bawiących się dzieci, a także będzie pełnił rolę centrum wsi. Stworzenie dużego i nowoczesnego placu zabaw będzie służyć aktywnym działaniom użytkowników, jednocześnie swoim wyglądem i formą wkomponuje się do warunków otoczenia. Plac zabaw z proponowaną przeze mnie pajęczyną wspinaczkową oraz stołem do tenisa stołowego i stanowiskiem do ćwiczeń "wioślarz" będzie jedynym tego typu elementem w najbliższej okolicy, będzie atrakcyjniejszy, wszechstronnie rozwijający dzieci i młodzież oraz ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców wsi . Rozbudowa placu zabaw i siłowni napowietrznej przyczyni się również do większej integracji środowiska wiejskiego.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Cel projektu
Umożliwienie mieszkańcom wsi Ostrówek rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez doposażenie i udostępnienie wiejskiego placu zabaw. Dobrze doposażony plac zabaw przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi, u nas wyjątkowo składającej się z trzech przysiółków, wpłynie na rozwój wsi pod względem rekreacyjnym oraz zaspokoi potrzeby społeczne i kulturalne mieszkańców. Zagospodarowanie tego terenu wpłynie na ożywienie wspólnych więzi społeczeństwa i wzmocni ich aktywizację, co wyrazi się w życiu wsi i gminy. Warto sfinansować go z pieniędzy publicznych, dlatego że przeznaczony jest dla dobra dużej grupy mieszkańców i to tej grupy,która będzie naszą przyszłością. Nie będą to pieniądze" wyrzucone w błoto"

Opis lokalizacji

Plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Legnickiej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1pajęczyna 2 000 zł
2betonowy stół do tenisa stołowego2 000 zł
3wioślarz2 000 zł
Łącznie: 6 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki