projekt nr 2

2. Zagospodarowanie terenu boiska w Bartoszowie.


Opis projektu

-Zakup i montaż dwóch atestowanych bramek do piłki nożnej o wymiarach 2x5m oraz siatek ochronnych.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców Bartoszowa. Jest jednym z kolejnych etapów zagospodarowania terenu boiska. Ma to być bezpieczne miejsce spotkań, wspólnej zabawy i integracji (przy okazji organizacji festynów lub spotkań mieszkańców mogą być rozgrywane mecze).
Celem projektu jest stworzenie przestrzeni do aktywnego spędzania wolnego czasu. Wyposażenie boiska w bramki do gry w piłkę nożną wraz z siatkami poprawi kondycję fizyczną dzieci i młodzieży.

Opis lokalizacji

Bartoszów, boisko działka nr 83

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Bramka do piłki nożnej2 100 zł
2Bramka do piłki nożnej2 100 zł
3Komplet siatek ochronnych300 zł
4Montaż500 zł
Łącznie: 5 000 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

1Konserwcja, naprawy1 000 zł

Załączniki