projekt nr 7

7. TENIS STOŁOWY W KOSKOWICKIM PARKU INTEGRACJI


Opis projektu

OPIS:
Zakup elementów małej architektury w postaci zestawu: stół betonowy zewnętrzny do tenisa stołowego wraz z dwiema ławkami beton+drewno.
Stanowisko do gry w tenisa stołowego wraz z ławkami jako kolejny element zagospodarowania terenu Koskowickiego Parku Integracji.
To kolejny etap uzupełniający istniejące stacje sportowe w naszym parku (boisko ze sztuczną nawierzchnią, plac zabaw i siłownia zewnętrzna skupione wokół
placu i sceny).
Z pewnością byłby to kolejny punkt na mapie naszego parku integracji wspomagający zdrowe formy spędzania wolnego czasu, ale też wspomagający integrację społeczną.
Jako dopełnienie projektu -organizacja turnieju o puchar sołectwa w tenisie stołowym.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Mieszkańcy sołectwa wielokrotnie zgłaszali chęć organizacji rozgrywek sportowych w tenisa stołowego, która to dyscyplina cieszy się dużym zainteresowaniem
mieszkańców, a realizacja tego projektu stanowiłaby kolejny etap w procesie integracji mieszkańców (niezależnie od wieku), ale też byłaby to kolejna propozycja spędzania wolnego czasu dla rodzin, dzieci i młodzieży, ale też dla naszych seniorów, którzy w przeszłości organizowali w sołectwie rozgrywki tenisowe.
A więc - zdrowie, relaks, integracja!

Opis lokalizacji

Sołectwo Koskowice - Park Integracji. Dokładna proponowana lokalizacja: posadowienie stołu i ławek na powierzchni betonowej tuż za budynkiem świetlicy w bezpośrednim sąsiedztwie placu -na istniejącej wybetonowanej powierzchni.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1ZAKUP STOŁU DO TENISA (STÓŁ ZEWNĘTRZNY BETONOWY)-cena z montażem3 500 zł
2ZAKUP 2 ŁAWEK BETONOWO-DREWNIANYCH (KOMPLETOWANYCH DO STOŁU) -cena z montażem1 000 zł
3PRZYGOTOWANIE NAWIERZCHNI (wyrównanie i zacierka betonowa istniejącej nawierzchni bet.)500 zł
4ORGANIZACJA TURNIEJU OTWARCIA O PUCHAR SOŁECTWA W RAMACH INTEGRACJI SPORTOWEJ700 zł
5ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWEGO DO GRY (PIŁECZKI, PALETKI)300 zł
Łącznie: 6 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Opis realizacji

W miejscowości Koskowice ze środków Budżetu Obywatelskiego zakupiony został betonowy stół do tenisa stołowego wraz z ławką.

Postęp realizacji

W miejscowości Koskowice ze środków Budżetu Obywatelskiego zakupiony został betonowy stół do tenisa stołowego wraz z ławką.