projekt nr 11

11. Organizacja półkolonii, sportowe atrakcje.


Opis projektu

Przeprowadzenie w dwóch pierwszych dniach kolonii zajęć sportowych połączonych z zawodami. W trzecim dniu w nagrodę za aktywny udział wyjazd na obiekt sportowy - stadion, pływalnia, park linowy.

Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

-

Opis lokalizacji

Legnickie Pole - boisko sportowe, sala sportowa, kamping.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Dwa dni zajęć sportowych2 000 zł
2Zakup nagród w turniejach1 000 zł
3Organizacja wyjazdu transport oraz bilety3 000 zł
Łącznie: 6 000 zł

Projekt nie generuje kosztów utrzymania w kolejnych latach

Załączniki