Budowa infrastrktury rekreacyjnej I faza

Sołectwo: Bartoszów

Koszt: 7 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Budowa infrastruktury rekreacyjnej

Sołectwo: Bartoszów

Koszt: 7 200 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Ogonowicach

Sołectwo: Ogonowice

Koszt: 7 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zakup urządzenia sportowo-rekreacyjnego do ćwiczeń stacjonarnych w miejscowości Ogonowice - zamontowanie dodatkowego wielofunkcyjnego urządzenia do ćwiczeń fizycznych oraz bramki wolnostojącej z mocowaniem do podłoża z nadstawką do koszykówki

MODERNIZACJA PLACU ZABAW

Sołectwo: Kłębanowice

Koszt: 7 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Montaż obrzeży, odbudowa chodnika oraz wyrównanie terenu i dosianie trawy na placu zabaw w Kłębanowicach.

Integracja mieszkańców Biskupic

Sołectwo: Biskupice

Koszt: 7 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

DOPOSAŻENIE SIŁOWNI NA PLACU ZABAW W LUBIENIU

Sołectwo: Lubień

Koszt: 7 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Fit Park Kłębanowice

Sołectwo: Kłębanowice

Koszt: 7 200 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Mini plac zabaw. Oświetlenie boiska.

Sołectwo: Koskowice

Koszt: 7 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

MONTAŻ ULICZNEJ LAMPY SOLARNEJ

Sołectwo: Mąkolice

Koszt: 6 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Poprawa wizerunku boiska sportowego

Sołectwo: Mikołajowice

Koszt: 7 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy

Sołectwo: Koiszków

Koszt: 7 300 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zadaszenie miejsca przy grillu oraz zakup elementów małej architektury w postaci ławek i stołów

Kamień- obelisk upamiętniający 100-ną rocznice odzyskania niepodległości

Sołectwo: Taczalin

Koszt: 7 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Postawienie kamienia - obeliska upamiętniającego 100-ną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

Grillowanie przy altanie - czyli integracja na trójącie

Sołectwo: Koskowice

Koszt: 7 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Urządzenie miejsca rekreacji na osiedlu domków jednorodzinnych w Koskowicach poprzez zakup altanki i grilla betonowego oraz obsadzenie terenu tujami i wysianie trawy.

"PIĘKNIEJSZY GNIEWOMIERZ II"

Sołectwo: Gniewomierz

Koszt: 7 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Dokończenie urządzania placu rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Gniewomierzu poprzez postawienie grilla betonowego, zamontowanie ławek parkowych wraz z zadaszeniem oraz zakupienie składanych zestawów piknikowych (stół + ławki).

Rewitalizacja wiaty i terenu na campingu w Legnickim Polu

Sołectwo: Legnickie Pole

Koszt: 7 500 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Projekt polegałby na budowie wiaty na terenie campingu w Legnickim Polu oraz na zakupie stołów i ławek celem stworzenia miejsca wypoczynku i integracji mieszkańców.

Rozbudowa infrastruktury we wsi Czarnków

Sołectwo: Czarnków

Koszt: 7 400 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Doświetlenie wsi Czarnków kompaktową solarną lampą uliczną, wyposażenie miejscowości w kosze na śmieci drewniano-stalowe.

Zakup wraz z montażem ogrodzenia panelowego o wysokości 150 cm ściany frontowej ( od drogi powiatowej ) na placu zabaw o długości ok 60 m.

Sołectwo: Mikołajowice

Koszt: 7 200 zł

Stan weryfikacji: Wybrany do głosowania

Zakup wraz z montażem ogrodzenia na placu zabaw w miejscowości Mikołajowice.

Siłownia zewnętrzna w Mikołajowicach

Sołectwo: Mikołajowice

Koszt: 7 250 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Na terenie miejscowości Mikołajowice brak jakichkolwiek atrakcji z których mogliby korzystać równocześnie mieszkańcy wszystkich grup wiekowych. Rozbudowa placu zabaw o elementy siłowni zewnętrznej umożliwi promowanie i prowadzenie zdrowego trybu życia oraz podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców. Teren obecnego placu zabaw dysponuje terenem umożliwiającym wykonanie powyższej inwestycji.

Kosiarka do trawy i wjazd na plac zabaw

Sołectwo: Strachowice

Koszt: 7 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wyłożenie kostką wjazdu na plac zabaw poprawi jakość i wygląd terenu, zakupiona kosiarka wykorzystana zostanie do wykaszania terenów zielonych w miejscowości.

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Księginicach.

Sołectwo: Księginice

Koszt: 7 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej oraz utwardzenie terenu pod urządzeniami siłowni zewnętrznej.

Prosty kręgosłup - zajęcia z elementami gimnastyki oraz akrobatyki sportowej z elementami gimnastyki kompensacyjno - korekcyjnej.

Sołectwo: Legnickie Pole

Koszt: 7 037 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Celem projektu jest zapobieganie wadom postawy kręgosłupa u najmłodszych. Odpowiedni rozwój układu kostno-mięśniowego oraz tkanki łącznej.

Ogrodzony plac zabaw

Sołectwo: Nowa Wieś Legnicka

Koszt: 7 500 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wykonanie brakującego fragmentu ogrodzenia przy boisku i placu zabaw w centrum miejscowości

×